عبارت مورد جستجو:
  شنبه 13 آذر 1400
دوسالانه‌ها 
شورای سیاستگذاری

 

              


رییس شورای سیاستگزاری
 محمود شالويي         

 
رياست افتخاري
محمود جوادي پور

   

 عضو شورا
حسین محجوبی


عضو شورا
غلامعلی طاهری


عضو شورا
احمد خلیلی فردعضو شورا
احمد وكيلي


عضو شورا
پریسا شاد قزوینی


عضو شورا
مرتضی گودرزی دیباجعضو شورا
اصغر کفشچیان مقدم


عضو شورا
رضوان صادق زاده


عضو شورا
حسن سلطانی


عضو شورا
سید جواد جعفری  

 عضو شورا
 داود ثمریعضو شورا
عبد الرحیم سیاهکارزاده